Služby v ktorých pôsobím

IT Služby

Ceruz s.r.o
Innate Step s.r.o.

Finančné služby

KPI Investments a.s.

Vzdelávacie služby

Alfa Škôlka a.s.

Ubytovacie služby

MM Housing s.r.o.